İki kulakta birden işitme kaybı olduğu durumlarda iki kulaktan da eşit miktarda duyup denge problemleri yaşamamamız için iki kulağınızda da işitme cihazı kullanmalısınız. 

Nasıl gözlük kullanımında tek çerçeve gözlük kullanamıyorsak, işitme cihazını da iki kulakta kullanmanız gerekmektedir. Sesin beyne iletimi sırasında iki kulağımızın kesiştiği ortak noktalar bulunmaktadır. Tek taraflı işitme cihazı kullanımında bu kesişmelerdeki problemler gürültüde anlaşılırlık ve sesin yön tayini açısından problemlerinizin devam etmesine sebep olacaktır.

Daha rahat işitebilmek ve gürültüde anlaşılırlık, yön tayini açısından herhangi bir problem yaşamamak için çift işitme cihazı kullanımı muhakkak önemlidir. Kişilerin estetik kaygıları, maddi alım güçleri yalnızca tek kulakta işitme cihazı kullanımı algısı oluşturmuş olabilir. Ancak iki kulakta da işitme kaybı olduğu durumlarda en rahat işitile bilirliğin sağlanabilmesi için çift cihaz kullanımı önemlidir.