İŞİTME KAYIPLARI TİPLERİ NELERDİR?

İşitme kayıplarını iletim tipi işitme kayıpları, sensörinöral tip işitme kaybı, mikst tip işitme kaybı, fonksiyonel işitme kayıpları ve santral işitme kayıpları olarak 5 gruba ayırabiliriz.

İşitme kaybının tiplerini kaybın yeri belirlemektedir. Yani ses dalgasının (akustik dalganın) kulak kepçesinde toplandıktan sonra dış kulak, orta kulak, iç kulak ve 8. sinir sonrasında sesin iletimine engel olan yer işitme kaybının tipini belirlemektedir.

İLETİM TİPİ İŞİTME KAYIPLARI

Kulak kepçesi, dış kulak kanalı, kulak zarı ve orta kulak (kemikçikler, östaki borusu)’da meydana gelen bir patoloji olduğu durumda karşımıza çıkmaktadır. Yani sorun dış ve/veya orta kulaktan kaynaklanmaktadır. İletim tipi işitme kayıpları alçak frekansları tutar ve genellikle konuşmayı anlama skorlarını çok fazla etkilemez. İletim tipi işitme kaybı olan bireylerde kendi sesinden, boğuk ve çok sessiz seslerden rahatsızlık söz konusudur. Genellikle iletim tipi işitme kayıplarının nedeni tespit edilebilir ve medikal tedavisi söz konusudur. Tedavi sonrası işitme kaybı kısmi olarak iyileşmektedir. İşitme cihazları kalan işitme kayıplarının tedavisinde önerilen etkili bir yöntemdir.

İletim tipi işitme kayıplarının nedenlerine bakıldığında ise;

  • Dış ve orta kulak enfenksiyonları
  • kulak zarı perforasyonları
  • Otoskleroz hastalığı (orta kulak kemikçiklerinin kireçlenmesi)
  • Doğumsal dış kulak anomalileri (mikrotia/anotia veya dky atrazisi)

SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYIPLARI

İç kulakta veya işitme sinirinde pataloji olduğu zaman meydana gelir. İç kulaktaki hasar genellikle tüy hücre harabiyetine bağlı olarak meydana gelir ve yüksek frekansları tutan işitme kaybı görülmektedir. Buda hastalarda kadın sesi, kuş sesi gibi ince sesleri duymamasına sebep olur. Aynı zamanda iç kulaktaki hasar yani sensörinöral işitme kaybı konuşmayı anlama skorlarını etkiler. Bu yüzden ileri yaşta konuşmayı duymaktan çok anlama problemi yapar. İletim tipi işitme kayıplarında olduğu gibi ses enerjisinde bir azalma söz konusudur, ancak sesin yükseltildiği durumlarda bile konuşmanın anlaşılırlığı düşer. Sensörinöral işitme kayıplarının nedenleri bazen tespit edilememektedir ve aynı zamanda genellikle kalıcı işitme kaybı olarak karşımıza çıkar. Sensörinöral işitme kaybı olan bireylerde işitme kaybı ve tüy hücre harabiyetine bağlı olarak sesi ayırt etme daha da kötüleşmemesi için işitme cihazı kullanımı gereklidir.

Sensörinöral işitme kayıplarının nedenleri;

  • Konjenital (doğuştan) iç kulak gelişim kusurları
  • Gürültüye bağlı işitme kayıpları
  • Viral enfeksiyonlara bağlı ani işitme kayıpları
  • Yaşlılığa bağlı prespiakuzi

MİKST TİP İŞİTME KAYIPLARI

Dış, orta ve iç kulağın herhangi bir yerinde patoloji olduğu zaman görülür. Kulağın tüm bölümlerini içine alan bir işitme kaybı türüdür. Dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Mikst tip işitme kaybı dış kulaktan kaynaklı bir akıntı veya orta kulakta bir iltihap sonrası ortaya çıktıysa medikal tedavi sonrası kısmi veya kalıcı düzelme beklenebilir. Ancak işitme kaybı iç kulak kaynaklıysa kalıcı olabilir ve medikal tedavi yetersiz kalabilmektedir.

FONKSİYONEL İŞİTME KAYIPLARI

Kişi de işitme kaybı olmadığı halde birtakım psikolojik sebepler de ortaya çıkan işitme kaybıdır. İşitme sistemi normal olduğu halde kişinin ruh sağlığıyla alakalı olarak duymadığını iddia etmesi ve total işitme kayıplarına kadar değişen sonuçların ortaya çıkması söz konusudur.

SANTRAL İŞİTME KAYIPLARI

Üst işitme yollarında meydana gelen patolojidir. İşitme kaybından çok konuşmayı ayırt etme becerisi aşırı derece etkilenmiştir. Doğum sırasında oksijensiz kalma, tümörler ve menenjitte görülebilmektedir.
İşitme cihazı kullanılacak hastada işitme cihazı seçiminde işitme kaybının tipi çok önemlidir. İletim tipi bir işitme kaybı olan hastanın kulağında genelde akıntı olur. Buşon (kulak kiri) daha yoğun olabilir. Bu tarz şeyler cihaz seçimini ve ucuna uygulayacağımız kalıba kadar etkiler.

 

 

 

Odyolog Seda BAŞKURT