İşitme Kaybını Önlemek Mümkün mü? 

İşitme Kaybını Nasıl Minimuma İndirebiliriz? Gürültülü Ortamın İşitmeye Etkisi Günümüz şartlarında işitme kaybını önlemek mümkün olmamakla birlikte alınacak tedbirler sayesinde bu riskleri minimuma indirebilirsiniz. 

Yüksek sesle müzik dinleme alışkanlıklarını bırakarak, gürültülü ortamlarda bulunduğumuz süreleri kısıtlayarak veya gürültülü ortamlarda kulak tıkaçları kullanarak duşa, havuza veya denize denize girdiğiniz sıralarda yine kulaklarınıza tıkaç tıkarak gürültünün size yapacağı yan etkilerden kurtulabilirsiniz. 

Doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanma davranışlarını da bırakarak işitme kaybı risklerini minimuma indirebilirsiniz.