İşitme kaybı, bir kişinin duyabileceği seslerin düzeyindeki bir azalmayı ifade eder. İşitme kaybı farklı tiplerde olabilir ve genellikle farklı sınıflarda incelenir. Bu sınıflandırmalar kısaca:

İletim (Conductive) İşitme Kaybı 

İletim tipi işitme kaybı, genellikle dış kulak veya orta kulakta meydana gelen bir sorun nedeniyle ses sinyallerinin iç kulağa iletilmesinde bir azalma veya engelleme durumunu ifade eder. İletim tipi işitme kaybı, ses dalgalarının kulak zarı, orta kulak kemikçikleri veya orta kulaktaki diğer yapılar tarafından iç kulağa iletilmesini engelleyen bir faktörle ilişkilidir.

İletim tipi işitme kaybının yaygın nedenleri şunlar olabilir:

Kulak Tıkanıklığı: Kulak içinde biriken kulak kirleri veya bir dış kulak enfeksiyonu nedeniyle kulak tıkanabilir, bu da ses dalgalarının geçişini engeller.

Kulak Zarı Perforasyonu: Kulak zarının delinmesi veya yırtılması, ses dalgalarının doğru bir şekilde iletilmesini engelleyebilir.

Orta Kulak Kemikçiklerinin Sorunları: Orta kulağın içindeki üç kemikçik (çekiç, örs, üzengi) arasındaki iletimde bir sorun, işitme kaybına neden olabilir.

Orta Kulakta Sıvı Birikimi: Orta kulağın içinde sıvı birikimi, ses dalgalarının iletimini engelleyebilir ve işitme kaybına yol açabilir.

İletim tipi işitme kaybı genellikle cerrahi veya tıbbi tedavi ile çözülebilir. Örneğin, kulak tıkanıklığı durumunda kulak temizleme veya dış kulak enfeksiyonlarında antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Kulak zarı perforasyonu durumunda cerrahi müdahale gerekebilir. İletim tipi işitme kaybı genellikle kalıcı değildir ve uygun tedavi ile düzeltilebilir. Tedavi seçenekleri, işitme uzmanının değerlendirmesine ve tanıya dayanır.

Sensorinöral (Sensorineural) İşitme Kaybı:

Sensörinöral işitme kaybı, genellikle iç kulak (koklea) veya işitsel sinirdeki hasar nedeniyle oluşan bir tür işitme kaybıdır. Bu tür işitme kaybı, ses sinyallerinin kulak içindeki iletiminden veya işitsel sinirin ses sinyallerini beyne iletiminden kaynaklanabilir. Sensörinöral işitme kaybı genellikle kalıcıdır ve genellikle cerrahi müdahale ile düzeltilmez.

Sensörinöral işitme kaybının yaygın nedenleri şunlar olabilir:

Yaşlanma (Presbiakuzi): Yaşlanma süreci, iç kulaktaki yapıların ve işitsel sinirin doğal olarak azalmasına neden olabilir.

Gürültü Maruziyeti: Yüksek düzeyde gürültüye maruz kalmak, iç kulağı ve işitsel siniri hasara uğratabilir. Bu, endüstriyel gürültü, ateşli silahlar veya uzun süreli yüksek sesle müzik dinlemek gibi faktörlerle ilişkilidir.

Genetik Faktörler: Ailesel geçiş gösterebilen genetik faktörler, sensörinöral işitme kaybına katkıda bulunabilir.

Ototoksik İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle aminoglikozid antibiyotikler, kemoterapi ilaçları ve belirli diğer ilaçlar, işitme siniri veya iç kulağı etkileyebilir.

Enfeksiyonlar: İç kulak enfeksiyonları veya menenjit gibi bulaşıcı hastalıklar, işitme sistemi üzerinde hasara neden olabilir.

Travmalar: Kafatası kırıkları veya diğer baş yaralanmaları, iç kulağa veya işitsel sinire zarar verebilir.

Sensörinöral işitme kaybının derecesi hafiften çok şiddetliye kadar değişebilir. İşitme cihazları ve koklear implantlar, sensörinöral işitme kaybına sahip bireylerin işitme yeteneklerini iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Bu tür cihazlar, ses sinyallerini güçlendirerek veya işitsel siniri doğrudan uyararak işitme kaybını telafi edebilir.

Karışık (Mixed) İşitme Kaybı:

Mix tip işitme kaybı, hem iletim tipi hem de sensörinöral tip işitme kaybının bir kombinasyonudur. İletim tipi işitme kaybı, genellikle dış kulak veya orta kulaktaki sorunlardan kaynaklanan bir işitme kaybı türüdür. Sensörinöral işitme kaybı ise iç kulak veya işitsel sinirdeki sorunlardan kaynaklanan bir işitme kaybı türüdür.

Mix tip işitme kaybı, hem ses dalgalarının iç kulağa iletilmesindeki problemlerden (iletim tipi) hem de iç kulağın veya işitsel sinirin etkilendiği durumlardan (sensörinöral tip) dolayı işitme kaybının iki farklı mekanizma tarafından etkilendiği bir durumu ifade eder. Bu durum, işitme kaybının birden çok faktörden kaynaklandığı karmaşık bir durumu gösterir.

Mix tip işitme kaybının nedenleri genellikle çeşitlidir. İletim tipi işitme kaybına yol açan sorunlar genellikle dış kulak veya orta kulağa odaklanırken, sensörinöral işitme kaybına yol açan sorunlar genellikle iç kulak veya işitsel sinirle ilişkilidir. Bu durum, kişinin işitme kaybının doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve uygun tedavi planının belirlenmesi için detaylı bir değerlendirme gerektirir.

Tedavi seçenekleri genellikle mix tip işitme kaybının nedenlerine bağlı olarak değişir ve cerrahi müdahale, işitme cihazları veya koklear implantlar gibi çeşitli yöntemleri içerebilir. İşitme uzmanı, bireyin durumunu değerlendirerek en uygun tedavi planını belirlemeye çalışacaktır.

Santral İşitme Kaybı:

Santral işitme kaybı, işitme kaybının merkezi sinir sistemi, yani beyin veya işitme sinirindeki bir sorun nedeniyle ortaya çıktığı bir türdür. Bu tür işitme kaybı, genellikle iç kulak (koklea) veya işitsel sinirde değil, işitme merkezi olarak bilinen beyin bölgelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ortaya çıkar. Santral işitme kaybı, işitilen sesin beyinde doğru bir şekilde işlenemediği durumları kapsar.

Santral işitme kaybının nedenleri arasında nörolojik hastalıklar, beyin travmaları, beyin tümörleri, serebrovasküler olaylar (inme) ve diğer merkezi sinir sistemi bozuklukları yer alabilir. Bu tür bozukluklar, işitme sinirinin veya beyin bölgelerinin normal işlevini engelleyerek işitme kaybına neden olabilir.

Santral işitme kaybının belirtileri arasında şunlar bulunabilir:

Konuşma anlama güçlüğü

Sesleri ayırt etme zorluğu

Söylenenleri hatırlamada güçlük

İşitsel uyaranlara yanıt vermede azalma

Bu tür işitme kaybı genellikle cerrahi müdahale veya ilaç tedavisi ile düzeltilmeyebilir. Ancak, işitme rehabilitasyonu ve konuşma terapisi gibi yöntemlerle bireyin işitme yeteneğini en üst düzeye çıkarmak için çaba harcanabilir. Santral işitme kaybı olan kişiler genellikle işitme uzmanları, nörologlar ve konuşma terapistleri gibi uzmanlar tarafından değerlendirilir ve yönetilir.

   İşitme kaybı, bireyin yaşam kalitesini etkileyebilir. Tedavi seçenekleri, işitme kaybının nedenine bağlı olarak değişir. İşitme cihazları, koklear implantlar, cerrahi müdahale, işitme rehabilitasyonu ve diğer yöntemler, işitme kaybını yönetmek veya telafi etmek için kullanılabilir. Başka bir sağlık sorunu şüphesi durumunda veya işitme kaybı belirtileri ortaya çıktığında bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir.

                                                                                                                                                        Odyolog

MEHMET TARIK KAYA